background

|Ontwikkel 2B| |Accordeonles| |Summerschool_NL|

Introductie op het karakter en de achtergrond van Formant

Een tikkeltje eigenwijs, maar altijd in voor een nieuwe kijk op hetgeen dat zich voordoet. Door het inzetten van een open mindset en het benutten van beschikbare bronnen lijkt er bijna geen nee te koop als het gaat om leren of een probleem oplossen. Opgeven is er niet bij, samen op onderzoek uitgaan en het meest optimale vormgeven, dat is waar Formant voor staat: Dat spreekt aan!

Visie & Missie

De visie van Formant is om voor iedere leerling of deelnemer op het eigen niveau de hoogst haalbare ontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij staat verbreding van het referentiekader centraal. Het uitgangspunt is om laagdrempelig het toegang te bieden tot nieuwe kennis en vaardigheden die bijdragen aan de gehele ontwikkeling.

Focus:

Formant biedt een breed scala aan leerwegen, lesmateriaal, kennis van ontwikkelingsprocessen en studietechnieken aan, welke in overleg afgestemd worden op de leerling of deelnemer.

Doelgroepen:

Binnen Formant is de kennis aanwezig van leer- en ontwikkelingspsychologie. Hiermee kunnen diverse doelgroepen, [jong, onzeker, ‘normaal’, volwassen, beperkt, gepensioneerd enz.] een passende leerweg inslaan, die volledig is gevormd naar de individuele mogelijkheden.

Effectiviteit:

De ontwikkeling van het effectieve zelfstudie staat hoog in het vaandel binnen Formant. Door leerlingen of deelnemers al in een vroeg stadium effectief te laten werken, en te laten kennismaken met de onderliggende theorie, worden de resultaten van de inzet zeer snel tastbaar.

Breed en gericht:

Formant werkt zowel structureel als projectmatig, waardoor er voor diverse doelgroepen ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Belangrijk binnen Formant is dat de leerling zich, op welk niveau dan ook individueel inzet en open staat om te leren.

Annemarieke van der Ploeg

Diploma's

 • 2004: Beroepsonderwijs kwalificatie: Sociaal Pedagogisch werker [MBO4]
 • 2009: Bachelor Muziek-docerend musicus Accordeon
 • 2012: Eerstegraads lesbevoegdheid
 • 2018: Chauffeursdiploma taxi [CBR]
 • 2020: Propedeuse Bachelor Ergotherapie-Cum laude [HAN_]

Certificaten

 • 2012: Muziek en brein- B. van Cranenburgh [ITON]
 • 2013: Studiedag muziekeducatie F. Evelein [Artez]
 • 2016: Communiceer bewust, versterk elkaar [PGO-support]
 • 2017: Vakgroep bijeenkomst WMO met als onderwerp B1 schrijftraining
 • 2019: Young Professional OT congres [Ergoacademie]
 • 2020: Independence through PowerSeat Functions [Sunrise medical]
 • 2020: Beyond the Standard Joystick [Sunrise Medical]
 • 2020: Ergotherapie bij COVID-19: verdiepende webinar ‘Cognitieve problematiek en psychische klachten bij dagelijkse activiteiten bij COVID-19’

De muziek:

In 1990 begon is Annemarieke begonnen met accordeon lessen van H. Jelsma op muziekschool de Meldij in Drachten (Friesland). Van 2000 tot 2004 volgde ze MBO studie Sociaal Pedagogisch Werk. September 2003 was er de mogelijkheid om te starten met de vooropleiding van het conservatorium. September 2005 werden de lessen aan het conservatorium gegeven door Ludo Mariën.

Vanaf 2004 dirigeerde ze diverse verenigingen en is januari 2007 van start gegaan met de accordeonschool.

Juni 2009 studeerde Annemarieke van der Ploeg af bij Ludo Mariën voor de Bachelor met een 8 op 10. Op het examenprogramma stonden de werken:

 • Ciaconne in Dm van J.S. Bach,
 • Partita van W.A. Solotarev
 • Sonate 3 van A. Berinsky

2011 was de start van de master kunst educatie. Wegens omstandigheden is deze opleiding niet afgerond. Alle pedagogsiche en didactische onderdelen zijn wel behaald.

Augustus 2017 is Annemarieke gestart als docent accordeon aan de muziekschool Hof van Twente te Goor.

In het kader van verbinding en ontwikkeling is Annemarieke september 2019 van start gegaan met Bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Doel hiervan is om zelfstandig verworven competenties, muzikale vakkennis en zorggerelateerde werkervaring te verbinden tot een krachtig inzetbaar geheel.


Het werken in de Zorgsector:

Naast de muziek heeft Annemarieke ruim 10 jaar als specialistisch ondersteuner op de intensieve begeleiding binnen de gehandicaptenzorg gewerkt. Dit werk bestond uit het begeleiden van bewoners in hun dagelijkse leven. Hierbij waren grote uitdagingen als het gaat om gedragsproblematiek. Het werken met hechtingsproblematiek, disharmonisch ontwikkelingsprofiel, agressie bij een laag IQ was in deze tijd een dagelijkse routine.


"Belangrijke les uit deze werkervaring is het juist inschatten van iemand.

Waar staat het individu in het leven?

Wat is er nodig?

Hoe groot is de stap die op dit moment gezet kan worden? "


Ook bij mensen zonder beperking zijn dit erg belangrijke vragen tijdens een leerproces. Door op het juiste moment op het juiste niveau in te stappen met doelen die op dat punt haalbaar zijn kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden.


"Hierbij kijk ik niet alleen naar de grote lijnen maar tot op vraag niveau tijdens de les: kleine doelen stellen passend in het moment. Een leerling kan bij de start van de les/repetitie b.v. veel meer aan dan wanneer deze verzadigd is met informatie en prestatie tegen het einde van de les/ repetitie. Dit vraagt van de docent binnen de les een verschillend niveau van vraagstelling. Deze flexibiliteit is een grote vanzelfsprekendheid mij."


Annemarieke van der Ploeg