background

|Ontwikkel 2B| |Accordeonles| |Summerschool_NL|

Ontwikkel2B: Het aanbod

Iedereen is anders, leeft anders en leert anders. Toch werken we in diverse onderwijsvormen nogal eens met een ‘standaard methode’. Een lesboek dat iedere leerling krijgt en een vaste lesroutine zijn normaal. Niemand lijkt er van op te kijken.

Ook zijn er regelmatig mensen die tegen de muur lopen, ze zijn gemotiveerd, werken hard maar het resultaat blijft uit. Op deze pagina een schat aan mogelijkheden om die situatie stevig aan te pakken.

Online lessen

Online lessen volgen wordt steeds vanzelfsprekender. Middels Microsoft Teams is voor eenmalig contact eenvoudig met een koppeling te werken, of voor structureel contact kan er een account aangemaakt worden om deel te nemen aan het les- of workshopteam. Het leuke hiervan is dat steeds meer leerlingen en deelnemers elkaar hier vinden om onderling muziek en kennis uitwisselen.

Nog niet zo bekend met online werken? Vraag een introductiecontact aan, velen die weerstand voelden, maar door de omstandigheden het toch maar eens gingen proberen, zijn helemaal om en volgen digitale lessen met plezier.

Online lessen kunnen veel vormen aannemen. Het kunnen theorie of accordeonlessen zijn, maar ook de onderwerpen die op deze pagina genoemd staan kunnen middels individuele lessen aangeboden worden.

Nog geen ervaring?

Vraag naar een introductie contact om het vrijblijvend eens te ervaren.

Naar Tarieven

Kennis van het brein

In de ontwikkelpsychologie is al een geruime tijd bekend dat externe adviezen minder effect hebben dan interne motivatie. Om de interne motivatie zelfstandig te kunnen ontwikkelen is het daarom belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde ontwikkelmethodes zo effectief zijn.

Dit begrip vindt zijn oorsprong in de neurologie. Het ontwikkelen van enige basiskennis over hersenfuncties en de ontwikkeling van het zenuwstelsel, helpt om zelf tot passende studievormen te komen.

In de praktijk blijkt dat deelnemers heel goed in staat zijn om met de basiskennis zelf in te schatten waar de angel zit die het studieproces vertraagt of blokkeerd. Door deze inzichten te combineren met kennis van ontwikkelmethodes ontstaat een grote mate van effectieve zelfsturing in het studieproces.

Thema aanbod voor workshops en lezingen:

 • Groei van het zenuwstelsel
 • Hersengebieden en hun krachten
 • Verwerking van informatie

Ontwikkelmethodes

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Vergeet alleen niet dat er ook een rondweg om Rome heen ligt. Wie daar op terecht komt, zal vooral op moeten letten dat er wel op tijd een afslag genomen wordt, om te voorkomen dat er zonder resultaat om het doel heen gecirkeld wordt!

Voorbeeld van een studietype dat altijd op de rondweg blijft is de ‘houthakker met een lepel’. Dit type verzet veel werk, maar resultaat blijft uit omdat het niet de juiste manier is om aan het betreffende doel te werken. Er zijn vele stydietypes en strategieën om mentale en fysieke vaardigheden doeltreffend onder de knie te krijgen.

Thema aanbod voor workshops en lezingen:

 • Oplossingsgericht werken
 • Studiekarakters
 • Algemene leerstrategieën
 • Specifieke oefentechnieken

Voor het samenstellen van een succesvolle lesdag is het verstandig om een combinatie te maken met thema’s van 'Kennis over het brein'

Accordeon & Fysieke technieken

Accordeonspelen vraagt veel van lichaam en geest. Om een goede klank te kunnen creeëren en het spelen vol te kunnen houden, is het daarom van groot belang om aandacht te hebben voor de verschillende fysieke elementen van het accordeonspelen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van blessures door een optimale houding of het zorgen voor kennis over het effect van houding en beweging op klank.

Thema aanbod voor workshops en lezingen:

 • Praktisch omgaan met kilo’s -Ergonomie
 • Houding & beweging -Basiskennis & vaardigheid
 • Instrumentcontrole-Geaffanceerde techniek
 • Balgtechnieken-Basiskennis & vaardigheid
 • Bellowshake-Geaffanceerde techniek

Accordeon & Vingertechnieken

De magie van het muziekmaken komt natuurlijk uit de geest, de beleving en klankvoorstelling. Toch is een gedegen vingertechniek essentieel om de gewenste klank te kunnen reproduceren. Onderstaande workshops zijn in volgorde van compexiteit opgesomd, met de basisvaardigheden als eerst.

Touché & Toonvorming

Thema aanbod voor workshops en lezingen:

 • Vingerzetten op basis van positiespel
 • Zelfstandig vingerzetten
 • Special: Vingerzetten voor melodiebas spelers
 • Vingerzetten vanuit een klankperspectief
 • Touché
 • Registratie, registreren en schakelen

Schakelen en positiespel

Overstappen op knopaccordeon

Met succes overstappen naar knopaccordeon kan voor ervaren muzikanten al met een les van 90 min. per kwartaal en enige discipline. Tijdens deze lesmomenten is er aandacht voor de methodische opbouw, passend bij het instapniveau. Uiteraard worden ontwikkelmethodes en -technieken ingezet om het proces zo optimaal mogelijk te stroomlijnen.

Na afloop van de les is een uitgebreid huiswerkpakket samengesteld om zelfstandig enkele maanden aan de slag te kunnen.

Voorkom afhaken door onkunde en heb het lef om als ervaren muzikant incidenteel een les te nemen, om een gedegen basis neer te zetten.

Iets minder ervaring? Kom dan wat vaker naar de les.